• bilgi@dentova.com.tr
  • 0332 248 10 00

Konya Oral Diagnoz

Konya oral diagnoz, ağız hastalıklarının yanı sıra ağızda belirti veren tüm sistemik hastalıkların tanısı ve tedavi planlamasını sağlayan ana bilim dalıdır. Birçok sistemik hastalık, ağız içinde önemli belirtiler gösterir. Çene kemikleri ve eklemi başta olmak üzere tükürük bezleri, dilde ya da ağızda görülen tüm yumuşak dokuların hastalıkları diş hekimliğini ilgilendiren konulardır.

Konya Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi

Gelişen teknolojiyle birlikte ağız içi detaylı şekilde görüntülenirken çene kemiği ve diş hastalıklarının teşhisi kolaylaşmıştır. Hekimlere yardımcı olan görüntüleme sistemleri, tedavi sürecini de kolaylaştırmaktadır.  Günümüzde en sık kullanılan ağız içi görüntüleme sistemleri; ağız içi kamera, panoramik röntgen ve periapikal röntgendir.

Oral Diagnoz Hizmetlerimi

  • Ağız İçi Kamera

Ağız içi kamerası ile muayene esnasında tüm dişler, diş çürükleri, dolgular, köprü ve kuronların yanı sıra ağzın içi detaylı olarak hasta ve hekim tarafından incelenebilmektedir.

  • Panoramik Röntgen

Panoramik röntgen sayesinde dişlerin tamamı görüntülenebilir. Panoramik röntgen ile tüm dişler, çevre dokular, tüm üst-alt çene ve çene eklemlerinin detaylı incelenmesi sağlanır.

  • Periapikal Röntgen

Panoramik röntgenlerle tanı konulan ve daha detaylı görüntüleme gerektiren ağız içi rahatsızlıklarının teşhisi gerçekleştirilir. Yakın olan dişler ve bu dişlerin kemik dokularının görüntülendiği bir sistemdir.

Konya Oral Diagnoz

Diş hekimliğinde oral diagnoz tanı ve tedavi aşamasının ilk adımıdır. Hastalığın tanımlanması, teşhis konulması oral diagnoz olarak adlandırılmaktadır. Hedefi, doğru tanının saptanması ve hastalığı kökten yok etmek için buna uygun tedavinin uygulanmasıdır. Ağız diş ve çene radyolojisi de tanı konulmasında uygulanan yöntemlerden biridir. Vücudumuzun tüm uzuvlarındaki hastalık belirtileri bazen daha farklı ve kötü sonuçların semptomlarını oluşturabilmektedir. Diş hastalıklarının belirtileri de aynı şekilde sadece bulunduğu alanı değil farklı bölümleri de kapsayabilmektedir.  Doğru ve iyi bir oral diagnoz; ağız içi, ağız dışı ve radyolojik muayenelerin uygulanması ile hedefine ulaşabilmektedir. Yaşanan tüm problemi kapsamlı ve semptomları ayırt ederek araştırmak, yaşanacak çok daha büyük problemleri engellediği gibi hastalığın tamamen iyileşmesini sağlayacaktır. Bazen diş hekimliği ile sınırlı kalmayıp, diğer alanlara da yayılabilmektedir.

Oral Diagnoz Yöntemleri

Konya Oral Diagnoz tüm tanı yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulayarak doğru tedaviyi uygulayacak uzman ve deneyimli diş hekimlerini ekibinde barındırmaktadır. Ağız diş ve çene radyolojisi, ağız içi muayeneden sonra  dental radyografiler, diğer bir deyişle diş filmleri ile sorunun kaynağını saptamayı hedeflemektedir. Herhangi bir anomali veya patolojik bulgu diş filmlerinde ortaya çıkmaktadır. Diş filmleri iki türlü olabilmektedir; periapikal ve panoramik. Periapikal diş filmleri sadece 2-3 dişin detaylarını gösteren küçük filmlerdir. Daha kolay ve çabuk tanı konulabilecek diş problemlerinde kullanılmaktadır. Fakat daha detaylı araştırmayı gerektiren semptomlarda, panoramik film çekilmesi, tanı ve tedavi için gerekli olmaktadır. Bilgisayar destekli radyografi cihazları olan bu teknolojik aletler çene kemiklerinin tamamını gösteren geniş filmlerdir.

Dijital ortamda görüntülenen filmler, değişik teknikler kullanılmasına imkân tanıyarak değerlendirmeyi başarılı kılmaktadır. Böylece kişiye özel tedavi planı hazırlanarak, semptomların kökten yok olması sağlanmaktadır. Ayrıca implant uygulamalarında daha detaylı inceleme gerekli olduğundan MR ve BT çekilmesi de gerekli olmaktadır. Ağız diş ve çene radyolojisi tüm yöntemleri doğru tanı ve tedavi için uygulamaktadır. Ağız içi semptomlarının bazıları tehlikeli hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu nedenle oral diagnoz çok önemlidir. Konusunda uzman diş hekimlerimiz doğru teşhis ve tedavi uygulaması için sizleri beklemektedir.

Telefon
WhatsApp
Instagram
Telegram